GRAFIČKI DIZAJN

Nudimo usluge pripreme za tisak - kataloga, vizitki, reklama i reklamnih materijala. Osim različitog pristupa dizajnu i izradi, grafička priprema koristi drugačije tehnologije izrade za razliku od dizajna internet stranica.

Grafička priprema se radi pomoću vektora ili krivulja (za razliku od web dizajna gdje se koriste bitmape koje nisu skalabilne), te krajnji rezultat nije ovisan o dimenzijama. Naprimjer, ukoliko izradimo vizualni identitet Vaše tvrtke (logotip), on je pogodan za male površine (memorandume) kao i za velike (jumbo plakati, svijetleće reklame, itsl.).

Naše iskustvo u grafičkoj pripremi, kao i naši radovi, daju garanciju profesionalnog i prezentativnog završnog produkta.